Tekoäly, kiva vai kavala kaveri? ETAIROS-tutkimushankkeen yhteiskehittäminen käynnistyi

Mikä on tekoälyn vastuu? Missä määrin tekoälyä voidaan hyödyntää päätöksenteossa? Miten tekoäly takaa oikeudenmukaisuuden? Miten virtuaalista jalanjälkeä voidaan luottamuksellisesti hyödyntää?

Muun muassa nämä kysymykset esitettiin ETAIROS-hankkeen käynnistyskokouksessa, joka kokosi yhteen lähes 50 osallistujaa. Tilaisuus tarjosi tutustumismahdollisuuden niin toimijoihin kuin hankkeen sisältöönkin, mutta keskiössä oli tarve koota julkista ja yksityistä sektoria edustavien yhteistyökumppanien ajankohtaisia tarpeita ja toiveita liittyen tekoälyn eettiseen hyödyntämiseen.

Käynnistyskokouksessa käytiin vilkasta keskustelua tekoälyn mahdollisuuksista, mutta erityisesti sen käyttöön liittyvistä ajankohtaisista ongelmista ja ratkaisemattomista kysymyksistä. Kela, joka on yksi ETAIROS-hankkeen yhteistyökumppaneista, tarjoaa tarkasteluun oman näkökulmansa. ”Tutkimme tekoälyn hyödyntämistä mm. koneoppimisen, konenäön ja tekstianalytiikan keinoin” kertoo Sauli Jäppinen Kelasta. ETAIROS-yhteistyön toivomme edistävän eettisiä tarkasteluja koskien mm. etuuskäsittelyprosessin tehostamista koneoppimisen keinoin sekä riskiryhmien, esim. syrjäytymisvaarassa olevien nuorien, tunnistamista palveluohjauksessa.”

My dataan ja luvitukseen liittyvät kysymykset ovat monelle yhteistyökumppanille hyvin ajankohtaisia. Lisäksi kokouksessa tunnistettiin muun muassa seuraavia tekoälyn käyttöön liittyviä eettisiä haasteita ja kysymyksiä:

  • Miten tekoälysovelluksiin saadaan kerättyä riittävästi tarkoituksenmukaista ja laadukasta dataa, joka ei jo itsessään ole vinoutunutta?
  • Miten varmistutaan siitä, että ihmiset ymmärtävät, mihin tarkoituksiin heidän henkilökohtaisia tietojaan hyödynnetään?
  • Millaisiin ongelmiin tekoälyn käyttö voi johtaa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeiden ennakoinnissa ja arvioinnissa? Ovatko riskinä itseään toteuttavat ennusteet? Onko joskus eettisempää olla käyttämättä dataa kuin käyttää sitä?
  • Miten tekoäly voidaan hyödyntää päätöksenteossa? Millaisia rajoja lainsäädäntö asettaa? Pitääkö asiantuntijan luottaa tekoälyyn vai omaan ammattitaitoonsa? Voivatko tekoälyn tekemät päätökset olla hyväksyttävämpiä kuin ihmisten tekemät päätökset?

ETAIROS-työhön kohdistuu paljon odotuksia ja yhteistyökumppaneilla on esim. tarvetta datan keräämiseen sekä käytännön toimintaohjeiden laatimiseen liittyville neuvoille. Tutkimushankkeen seuraavassa vaiheessa lähdetään etsimään konkreettisia ratkaisuja tunnistettuihin ongelmiin yhteistyötä edelleen tiivistäen.

Alkuvuodesta 2020 ETAIROS järjestää kaikille tekoälystä ja etiikasta kiinnostuneille tahoille avoimen dialogifoorumin, jossa hankkeen ensiaskelista kerrotaan lisää ja laajennetaan sidosryhmäyhteistyötä muihin teemasta kiinnostuneisiin tahoihin.

Lisätietoja tutkimushankkeen lähtökohdista ja sidosryhmäyhteistyöstä tarjoaa käynnistyskokouksen esitysmateriaali.