Yhteystiedot

Jyrki Nummenmaa

Konsortion johtaja

Professori, Tietojenkäsittelyoppi, Tampereen yliopisto

+358 40 527 7999

Jaana Hallamaa

Konsortion varajohtaja, Tutkimusalueen koordinaattori

Professori, Systemaattinen teologia, Helsingin yliopisto

+358 50 318 5655

Jaana Leikas

Tutkimusalueen koordinaattori

Dosentti, Johtava tutkija, VTT Oy

+358 40 750 0211

Pertti Saariluoma

Tutkimusalueen koordinaattori

Professori, Kognitiotiede, Jyväskylän yliopisto

+358 50 373 2142

Jaakko Peltonen

Tutkimusalueen koordinaattori

Professori, Tilastotiede ja data-analytiikka, Tampereen yliopisto

+358 50 362 3628

Nadezhda Gotcheva

Tutkimusalueen koordinaattori

Erikoistutkija, VTT Oy

+358 40 132 6030

Kalle Piirainen

Tutkimusalueen koordinaattori

Vanhempi asiantuntija, 4FRONT; Dosentti, LUT-yliopisto

+358 40 583 8348

Muut hankkeessa mukana olevat tutkijat

Johanna Friman

yliopisto-opettaja, Oikeustiede, Turun yliopisto

Raine Haikarainen

tutkija, Helsingin yliopisto

Tomi Janhunen

professori, Tietojenkäsittelytiede, Tampereen yliopisto

Taina Kalliokoski

tohtorikoulutettava, sosiaalietiikka, Helsingin yliopisto

Raija Koivisto

johtava tutkija, VTT

Mika Nieminen

johtava tutkija, VTT

Timo Nummenmaa

yliopistotutkija, Tampereen yliopisto

Nina Rilla

erikoistutkija, VTT

Toni Selkälä

tohtorikoulutettava, Oikeustiede, Turun yliopisto

Jari Stenvall

professori, Hallintotiede, Tampereen yliopisto

Mika Viljanen

apulaisprofessori, Oikeustiede, Turun yliopisto