Vaikuttavuuskertomus: Kohti eettistä ja vastuullista autonomista liikennettä

Etairoksessa tarkastellaan autonomisten järjestelmien ja ihmisen uudenlaista vuorovaikutusta ja sen vaikutuksesta muotoutuvien käyttötapojen merkitystä turvallisuuden ja päätöksenteon kannalta. Hankkeen tavoitteena on kehittää sovellettavissa olevia eettisiä ja vastuullisia toimintamalleja autonomisten teknologioiden ja järjestelmien suunnitteluun ja soveltamiseen liikenteessä, ennakoida autonomisten järjestelmien käyttöönoton erilaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, luoda riskienarviointityökalu, jota voidaan hyödyntää myös autonomisten järjestelmien kehittämisessä, sekä kehittää tarvittavaa ohjausta ja säätelyä yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa autonomisten järjestelmien käyttöä varten erityisesti tieliikenteessä ja merenkulussa.