Raportti: OSKI-malli tarjoaa suuntaviivat tekoälyn julkiselle ohjaukselle

Tekoälysovelluksiin liittyy sosiaalisia riskejä ja uhkia, joita ei nykyisillä julkisilla ohjauskeinoilla pystytä riittävästi hahmottamaan ja ehkäisemään. Siksi uudessa ETAIROS-raportissa tarkastellaan keinoja julkisen hallinnon ohjaus- ja koordinaatiomekanismien parantamiseksi.

Raportti avaa näkymiä tekoälykehityksen haasteiden ja riskien tunnistamiseen, ennakointiin ja hallintaan. Kirjoittajat kuvaavat, millaisten institutionaalisten mekanismien ja periaatteiden avulla on mahdollista omaksua eettisiä ja vastuullisia käytäntöjä. Onnistuessaan julkinen ohjaus koordinoi politiikkatoimia nykyistä selvemmin ja luotsaa tekoälyn kehittäjiä ja käyttäjiä kohti yksilöiden, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan yhteistä hyvää.

Raportti esittelee tekoälyn julkisen ohjauksen kehittämiseen suuntaa antavan OSKI-mallin (Osallistava, Soveltuva, Kokonaisvaltainen ja Institutionalisoitu). Samalla se rohkaisee keskusteluun erilaisista toimenpiteistä, jotka tukevat vastuullista tekoälyn hyödyntämistä Suomessa. Raportti pohjautuu laajaan kirjallisuusselvitykseen.

Sigfrids, A., Nieminen, M., Leikas, J., Karvonen, A., & Pikkuaho, P. (2023). Julkishallinto tukemassa eettisen tekoäly-yhteiskunnan rakentamista: Katsaus tekoälyn ohjauskeinoihin ja politiikkatoimenpiteisiin. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Technology No. 421 https://doi.org/10.32040/2242-122X.2023.T421