Uusi julkaisu: Älykkään teknologian ja sen etiikan suunnittelu – Esimerkkitapaus diabetes

Nyt julkaistu dokumentti ”Eettisen suunnittelun diskurssi: Älykkään teknologian ja sen etiikan suunnittelu – Esimerkkitapaus diabetes” sisältää eettisen suunnitteludiskurssin kuvauksen, jossa tapausesimerkkinä toimii II-tyypin diabeteksen ehkäiseminen.

Ontologia, jolle tapausesimerkki perustuu, on luonteeltaan yleismaailmallinen. Toisin sanoen sitä voidaan hyödyntää minkä tahansa suunnitteludiskurssin ohjaamiseksi.

Ontologian peruselementit:

  • Toimintaperheet
  • Toimijat
  • Toiminnan kohde
  • Kontekstit
  • Teknologiat ja tekniset ratkaisut
  • Suunnittelun rajapinnat.

Dokumentin sivut 3–16 käsittelevät tapausesimerkkiä. Sivut 17–19 käsittelevät ohjeistuksia ja mallin diskurssin jäsentämiseksi.

Dokumentti on tarkoitettu selailtavaksi, eli sen sisältöä tarkastelemalla voi reflektoida, onko omassa suunnittelutyössä jokin keskeinen näkökulma jäänyt vaille huomiota, kun tarkoitus on istuttaa eettisen diskurssin näkökulmia osaksi suunnittelutyötä.

Olemme aiemmin julkaisseet dokumentin, jossa keskustellaan yleisesti älykkäiden teknologioiden suunnittelun ja etiikan suhteesta: https://doi.org/10.17011/etairos/1

Julkaisun on kirjoittanut ETAIROS-hankkeen Suunnittelun tutkimusalue yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen (HYVAKS) sairaalapalveluiden arviointi- ja kehittäjäylilääkärin Teuvo Antikaisen kanssa.