Turvallisuus, riskit ja moraali – Tutkimustuloksia ja huomioita tekoälyn vastuullisesta hyödyntämisestä

TERVETULOA ETAIROS-TUTKIMUSHANKKEEN VIRTUAALITILAISUUTEEN
31.5.2022 klo 9-11

Miten tekoäly edistää julkisen sektorin toimintaa turvallisuuden näkökulmasta?
Mitä riskejä liittyy tekoälyä hyödyntävään tiedolla johtamiseen ja päätöksentekoon?
Mitä eettisiä kysymyksiä riskienhallinnassa tulisi huomioida?

Tervetuloa tarkastelemaan tekoälyn vastuullista hyödyntämistä turvallisuuden, riskien ja moraalin näkökulmista.

ETAIROS (Ethical AI for the Governance of the Society) -tutkimushankkeen tapahtuma on suunnattu erityisesti julkisen sektorin päätöksentekijöille ja asiantuntijoille.

Ohjelma 31.5.2022. MS Teams -virtuaalitapahtuma

9.00-9.05
Tervetuloa.
Tilaisuuden juontaja, tutkijatohtori Mari Myllylä, Jyväskylän yliopisto

9.05-9.20
Keskeisiä ETAIROS-hankkeen tutkimustuloksia.
Professori Jyrki Nummenmaa, Tampereen yliopisto

9.20-9.50
Turvallisuus, riskit ja moraali. Eettinen lähestymistapa tekoälyn hyödyntämiseen.
Professori Jaana Hallamaa, Helsingin yliopisto                                

Ihmisen toiminnan ymmärrys edellytyksenä tekoälyn eettisyydelle.
Tutkimusprofessori Anna-Maria Teperi, Työterveyslaitos

 9.50-10.35
Tiedolla johtaminen ja automaattinen päätöksenteko.
Väitöskirjatutkija Henrikki Salo-Pöntinen, Jyväskylän yliopisto

Suomen koronatoimien turvallisuustutkinta.
Professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto

10.35-10.55
Yhteiskeskustelu ja päivän polttavien eettisten kysymysten tunnistaminen.

10.55- 11.00
Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen.

 

Kiitos, että ilmoittaudut tilaisuuteen pe 27.5.2022 mennessä.
Ilmoittaudu mukaan tästä!

 

Tapahtuman puheenjohtaja ja esiintyjät lyhyesti

Mari Myllylä on tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa. Hän on muotoilija ja kognitiotieteilijä, joka tutkii ihmisten ajattelua ilmastonmuutoksesta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ajatteluvirheitä ja niistä johtuvaa riskialtista käyttäytymistä voidaan vähentää. Ennen akateemista uraansa Myllylä on toiminut pitkään erilaisissa visuaalisen ja IT-alan suunnittelutehtävissä niin julkisella kuin yksityisellä puolella.

 

Jaana Hallamaa on systemaattisen teologia professori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut eurooppalaisen etiikan perusteita, sosiaali- ja terveysalan etiikkaa, yhteistoiminnan ehtoja ja tekoälyn hyödyntämisen eettisiä kysymyksiä. Hän on osallistunut käytännön eettisten linjausten laatimiseen Tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa, Julkisen sanan neuvostossa ja Opetusalan eettisessä neuvottelukunnassa. Hän on toiminut Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan (ETENE) puheenjohtajana vuodesta 2014.

Kuva: Pirita Männikkö / Työterveyslaitos

Anna-Maria Teperi on Työterveyslaitoksen työturvallisuuden tutkimusprofessori. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus inhimillisten tekijöiden (Human Factors) tutkimuksesta ja toteutuksesta turvallisuuden kannalta kriittisillä aloilla, kuten lennonvarmistuspalveluissa, ydinvoimateollisuudessa sekä rautateillä. Anna-Maria on työskennellyt johtavana työterveyspsykologina ja kehityspäällikkönä Helsingin työterveyskeskuksessa sekä toiminut Onnettomuustutkintakeskuksen HF-asiantuntijana.

Jyrki Nummenmaa  on Tampereen yliopiston tietojenkäsittelyn professori. Hän on tutkinut mm algoritmiikkaa, tietokantoja, tiedonlouhintaa, ja isojen datamassojen hyödyntämistä. Tällä hetkellä hänen päätutkimusaiheensa on luonnollisen kielen käsittely ja tekoäly. Hän johtaa Strategisen tutkimuksen neuvoston ETAIROS-tutkimuskonsortiota, jonka tutkimuskohteena on tekoälyn eettinen hyödyntäminen.

Henrikki Salo-Pöntinen on väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Hän tekee tutkimustaan kognitiotieteiden parissa ja tarkastelee väitöstutkimuksessaan tekoälyn eettisen suunnittelun taustaoletuksia ja käytäntöön viemisen ennakkoehtoja. Salo-Pöntisellä on tausta sosiaalietiikan ja johtamisen tutkimuksen parissa ja hän yhdistää monitieteisen taustansa näkökulmia teknologian suunnittelumenetelmien edistämiseksi.

 

Jari Stenvall on hallintotieteen professori Tampereen yliopistosta. Hän on tutkinut muun muassa tekoälyä ja digitalisaatiota sekä julkisen hallinnon muutoksia, palveluita ja johtamista. Jari Stenvall on ollut tekemässä asiantuntija-arviota Suomen ensimmäisen aallon koronatoimien seurauksista ja varautumisesta tulevaisuudessa. Jari on valittu professoriliiton toimesta vuoden 2022 professoriksi Suomessa.