Etiikka ja älykkäiden teknologioiden suunnittelu 

Miten teknologiamurros vaikuttaa julkishallinnon kehittämiseen? Miten julkishallinnon toimintoja ja niihin liittyviä älykkäitä teknologioita kehitetään eettisesti kestävällä tavalla? Mitä tulisi huomioida innovaatio- ja suunnitteluprosessien organisoimisessa? Entä älykkään järjestelmän hallinnassa?

ETAIROS-hankkeen ’Etiikka ja älykkäiden teknologioiden suunnittelu’ -julkaisussa muotoillaan keskeisimmät, eettisesti merkitykselliset tekoälysovellusten kehittämistä koskevat kysymykset.

Teknologioiden suunnittelu on vaativaa: järjestelmien on palveltava erilaisia käyttäjäryhmiä ja vastattava monenlaisiin tarpeisiin. Käyttäjien kannalta olennaisia seikkoja voidaan sivuuttaa suunnittelussa tai järjestelmä ei tuekaan varsinaista tavoitetta.

Tutustu julkaisuun ja hyödynnä älykkäiden järjestelmien suunnittelua ja hallintaa koskevat huomiot julkishallinnon kehittämistyössä!