Uuden äärellä – poimintoja ETAIROS-hankkeen ensimmäiseltä vuodelta

ETAIROS-tutkimushankkeen ensimmäinen vuosi on takanapäin. Vuoden aikana on täsmennetty tarkasteltavia kysymyksiä, luotu suhteita sidosryhmiin ja löydetty yhteinen tapa työskennellä eri tieteenalojen tutkijoiden kesken. ETAIROS on poikkeuksellisen moni- ja poikkitieteellinen hanke, ja yhteisen sävelen löytyminen on vaatinut töitä. On kuitenkin ollut hienoa huomata, miten eri alojen tutkijoiden näkökulmat täydentävät toisiaan työssämme, jossa luodaan raameja tekoälyn eettiselle kehittämiselle eri toimialoilla.

Kuten lähes kaikissa organisaatiossa ja projekteissa, kevättalvella puhjennut Covid19-pandemia laittoi kertaheitolla hankkeen suunnitelmat uusiksi. Sidosryhmäyhteistyölle jouduttiin etsimään uusia muotoja, kansainvälinen yhteistyö väheni ja hyvään vauhtiin päässyt konsortion sisäinen vuorovaikutus vaikeutui. Toimintoja on siirretty sähköisille foorumeille ja toimintaa sopeutettu vastaamaan uutta normaalia.

Näistä haasteista huolimatta olemme onnistuneet etenemään. Hankkeen tutkimusalueilla on kerätty aktiivisesti dataa sekä aloittettu kokreettinen menetelmien ja sovellusten kehittämien. Alla on esimerkkejä hankkeen ensimmäisen vuoden tuloksista:

  • Hiljaisten signaalien kerääminen ja niiden analysointi on keskeinen ennakointitoiminto. Tulevaisuuteen kurkistaminen on aina mielenkiintoista mutta haastavaa. Tekoälyn etiikkaa koskevia julkaisuja, tutkimuksia, teknologiakehitystä, sosiaalisen median keskusteluja, tapahtumia jne. on valtavasti – niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Ilmiö puhuttaa ja signaalien tulkinta sekä ennakointi edellyttää jatkuvaa ja järjestelmällistä työtä. Poimintoja tästä työstä tarjoaa kuukausittain ilmestyvä Signal Post -uutinen.
  • Koneoppimisen tutkimusalueella on aloitettu ensimmäisten koneoppimisratkaisujen matematiikan ja ohjelmistojen kehittäminen reilua AI:ta varten. Reiluus viittaa tässä tasapuolisuuteen eli siihen, että analysoinnin tulokset kuten ennusteet tietystä ilmiöstä eivät hyödynnä syrjiviä muuttujia kuten sukupuolta tai etnistä alkuperää. Tasapuolisuutta ei ole helppoa saavuttaa, sillä analysointimenetelmät eivät voi vain pudottaa syrjiviä muuttujia pois aineistosta, vaan ennusteet täytyy optimoida reiluuden kannalta.
  • Haastattelututkimus (noin 40 päättäjää, suunnittelijaa, viranhaltijaa ja yrityksen edustajaa) lisäsi ymmärrystämme siitä, miten tekoälyä koskevaa sääntelyä voisi edistää yhteiskunnassamme ja millaisia menetelmiä tekoälyn eettiseen suunnitteluun tulisi kehittää. Tutkimus osoitti, että hallinnossa on otettu asteittain ja lisääntyvästi käyttöön tekoälyä muun muassa päätöksenteon tukena, asiakaspalvelun automatisoituna tukena sekä tietojärjestelmien hyödyntämisessä.
  • Terveydenhuollon ja ikääntymisen teemoissa on selvitetty, mihin kaikkeen tekoälyä voitaisiin hyödyntää hoidossa, hoivassa ja huolenpidossa, ja kuinka uusia sovelluksia voidaan ottaa käyttöön ihmisiä kunnioittavalla ja hyvää elämää tukevalla tavalla. Keskustelu on nostanut esiin monia merkittäviä käytännön hoitotyöhön liittyviä kysymyksiä.Perinteisillä teknologia-aloilla tekoälysovellusten käyttöönotto sujuu usein luontevasti, mutta siirtymä näyttää hyvin erilaiselta niillä yhteiskunnan alueilla, joissa ihmisten vuorovaikutus on keskeinen osa toimintaa.
  • Liikenteen teemassa on tutkittu, miten vastuullisuus todentuu monimutkaisten toimijajärjestelmien ekosysteemeissä.  Yhteistyössä RAAS-allianssin kanssa olemme hahmottaneet, miten jaettu ymmärrys eettisistä arvoista muotoutuu ja yhteinen arvonluonti mahdollistuu liikenteen kaltaisissa toimijaympäristöissä, joissa autonomisuuden aste kasvaa kohti täyttä autonomisuutta.
  • Yhdessä Granadan yliopiston kanssa on aloitettu emotionaalisen tunneilmastoa seuravan barometrin kehittäminen. Barometri auttaa yhteiskuntaa hahmottaman vallitsevaa tunneilmastoa. Barometri on suhdannebarometrin kaltainen mittari, joka kertoo, miten kansalaiset kokevat digitalisaation vaikutukset.

Tutkimustyömme yllä mainituissa teemoissa jatkuu. Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa (Twitter: @etairosai), jotta pysyt ajan tasalla toimistamme ja tapahtumistamme!

 

 

Kuvituskuva: Unplash