Kutsu virtuaaliseen foorumiin: digitalistumisen ja tekoälyn tulevaisuuden eettiset kysymykset

SotePeda-hanke ja Etairos-hanke toteuttavat maaliskuussa 2020 laaja-alaisen verkkokeskustelun Virtuaalinen eettinen foorumi 2. Se järjestetään eri alojen kansallisille ja alueellisille asiantuntijoille HOWSPACE-ympäristössä, jossa osanottajat keskustelevat tekoälyn hyödyntämisestä digijohtamisessa ja eettisessä päätöksenteossa. Lisäksi foorumilla työstetään sote-alan digitaalistumista ohjaavaa eettistä toimintamallia.

Foorumiin voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet keskustelijat.

Virtuaalisen eettisen foorumiin voi osallistua oman aikataulun ja innon mukaan. Aikaa  työskentely vie noin 20 min/viikko maaliskuun 2020 ajan. Virtuaalisen eettisen foorumin keskusteluista tehdään myöhemmin yhteenveto, joka lähetetään foorumiin osallistujille. Foorumin tuloksia hyödynnetään SotePeda-hankkeessa etiikan opetuksen kehittämiseen ja eettisen toimintamallin luomiseen sekä Etairos-hankkeen kehittämistyössä.

Miten mukaan?

Osallistumista varten pyydämme lähettämään sähköpostiosoitteen henkilökohtaisen Howspace-linkin toimittamista varten. Sähköpostin lähettäminen toimii samalla ilmoittautumisena. Ilmoita sähköpostiosoitteesi Päivi Sihvolle paivi.sihvo(at)karelia.fi .

 

SotePeda24/7-hanke lyhyesti
SotePeda 24/7-hanke (1.4.2018-31.12.2020) on ammattikorkeakoulujen ja kahden yliopiston koulutuksen kehittämishanke, jossa kehitetään innovatiivisia sote-alan digitalisaatioon liittyviä monialaisia verkko-opintoja korkeakouluille ja työelämään. Tulevaisuuden työelämään ja digitalisaatioon liittyvät eettinen toimintamalli ja siihen liittyvät etiikan opetussisällöt ja koulutukset ovat yhtenä osiona hankkeen kokonaisuutta.