Vaikuttavuuskertomus:Yhteiskunnallinen turvallisuus ja vakaus – Tekoälyn käyttö ja rooli monitoimijayhteistyössä, ennalta ehkäisyssä sekä informaatio-ohjauksessa

Tekoäly on yhä keskeisempi tekijä kansallista ja yhteiskunnallista turvallisuutta ja vakautta tukevien järjestelmien kehittämisessä. ETAIROS-hankkeessa tavoitellaan pysyvää vaikuttavuutta kehittämällä yleisiä turvallisuutta ja yhteiskunnallista vakautta tukevien tekoälysovellusten käyttöönottoa ja käyttämistapoja koskevia eettisiä ja sosiaalisia toimintamalleja, sekä pyritään tukemaan tekoälyn soveltamisen sääntöpohjaisuutta. Jokainen teknologinen kehitysaskel muuttaa työtapoja ja yhteiskunnan rakenteita. Syntyy uusia tarpeita muuttaa työtapoja, koulustusta, innovaatiojärjestelmiä ja sosiaalisia toimintamalleja.