Vaikuttavuuskertomus: Hyvää elämää kotona eettisesti kestävän teknologian turvin

Tekoälyyn kohdistuu merkittäviä odotuksia ikääntyvän väestön kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja sosiaalisten voimavarojen vahvistamiseen liittyen. Tekoälyä voitanee hyödyntää mm. ihmisten toimintakyvyn seuraamiseen, erilaisten tiedonhallinta-alustojen ja asiakastietojärjestelmien luomiseen, diagnostiikan kehittämiseen, sekä lääkehuollon, logistiikan, palveluprosessien ja johtamiskäytäntöjen parantamiseen. ETAIROS on koostanut käsityksen siitä, kuinka asiakkaiden toimijuus toteutuu vanhustenhuollossa ja kotihoidossa, ja millaisia toimintamalleja ja toimijaverkostoja on käytössä käyttämällä sekä tieteellisiä että yhteissuunnittelun keinoja ja hyödyntämällä monitoimijaista otetta.