Tekoäly viranomaistoiminnassa – eettiset kysymykset ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys

Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja. (Artificial Intelligence in authority use – ethical and societal acceptance issues. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 14/2019).

Tekoälyn ja ohjelmistorobottien käyttö lisääntyy muuttaen prosesseja ja toimintatapoja niin kansalaisten, virkamiesten kuin koko yhteiskunnankin näkökulmasta. Yhteiskunnan arvojen mukainen eettinen toiminta ja siitä kumpuava luottamus tulisi säilyttää myös tekoälyn aikakaudella. Selvityksessä tarkastellaan käsityksiä etiikasta ja hyväksyttävyydestä yleisesti ja erityisesti teknologian kehittämisen ja käyttöönoton yhteydessä. Tekoälyn eettisyyteen viranomaistoiminnassa pureudutaan käyttötapausten avulla. Tuloksena on eettinen toimintamalli, joka ilmentää tekoälyä positiivisen muutoksen mahdollistaja sekä eettisyyteen ja yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen liittyvien ongelmien ratkaisijana.