Etiikka ja älykkäiden teknologioiden suunnittelu

Miten teknologiamurros vaikuttaa julkishallinnon kehittämiseen? Miten julkishallinnon toimintoja ja niihin liittyviä älykkäitä teknologioita kehitetään eettisesti kestävällä tavalla? Mitä tulisi huomioida innovaatio- ja suunnitteluprosessien organisoimisessa? Entä älykkään järjestelmän hallinnassa?

ETAIROS-hankkeen Etiikka ja älykkäiden teknologioiden suunnittelu -julkaisussa muotoillaan keskeisimmät, eettisesti merkitykselliset tekoälysovellusten kehittämistä koskevat kysymykset.